TWAIL Review (TWAILR)’in Tanıtımı

Our gratitude to Muhammed Karayagli, PhD candidate at the University of Glasgow, for translating our founding statement into Turkish.

Original English text by Laura Betancur-Restrepo, Amar Bhatia, Usha Natarajan, John Reynolds, Ntina Tzouvala & Sujith Xavier.


Uluslararası Hukuka Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL; ‘Third World Approaches to International Law’ ifadesinin kısaltması), geniş anlamıyla Küresel Güney ile ilgili meselelerle ilgilenen uluslararası hukuk ve uluslararası politika uzmanlarını ve uygulayıcılarını kapsayan bir harekettir.

TWAIL ile alakalı bilimsel gündemler çok çeşitlidir. Üçüncü Dünyacı, Marksist ve feminist düşünce, postkolonyalizm ve dekolonyallik, yerli halk çalışmaları ve eleştirel ırk teorisi gibi alanlardan ve daha pek çok alandan perspektifler bir aradadır. TWAIL’in girişimlerinin ortak temaları; uluslararası hukukun sömürgecilikten kalma miraslarını analiz etmek ve ortaya çıkarmak, Küresel Güney’in halklarının halen yaşamakta olduğu dekolonizasyon süreçlerini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak ve onların hayatlarını yönetmeye devam eden uluslararası düzeni radikal bir şekilde dönüştürmek yahut onları etkilemesine izin vermemektir.1 Son yirmi yıldır, TWAIL ağı beş kıtada binlerce insanı çatısı altına alarak gelişti ve güçlendi. TWAIL Review (TWAILR), TWAIL ağını ve onun amaçlarını geliştirmeye yönelik ilk sürekli yayın olarak tasarlanmıştır.

TWAILR, geleneksel hukuk incelemeleri tarzında ve akademik dergilerdeki uzunlukta makaleler içeren yıllık bir dizi yayınlayacaktır. Daha da önemlisi, bu geleneksel içeriğin yanı sıra, TWAILR; yıl boyunca hem entelektüel akımlar hem de alandaki güncel olaylar hakkında daha kısa analiz yazilari (TWAILR: Reflections), önde gelen akademisyenler ve uygulayıcılarla röportajlar (TWAILR: Dialogues) ve bunun yanı sıra TWAIL ile alakalı kurgu ve sanat gibi geleneksel formda olmayan içerikler ihtiva eden eserler (TWAILR: Extra) yayınlayacaktır.

TWAILR, disiplinimizi doğası gereği tam manasıyla enternasyonalist hale getirmeye yardımcı olmak için, uluslararası hukuk alanında bilgi üretimine stratejik bir şekilde etki etmeye yönelmiş bilinçli bir çabadır. Geleneksel bilimsel formlara değer vermekle beraber, bunların kendi başlarına uluslararası hukuk tecrübesini ve onun dünyadaki etkisini yeterince yansıtamayacağının farkındayız. Farklı çevrelere ve ifade biçimlerine açıklık, elitist ve dışlayıcı disipliner eğilimleri azaltır. TWAIL’in genel hedeflerine ek olarak, TWAILR, özellikle Küresel Güney’dekiler için mümkün olduğunca erişilebilir ve okunabilir olmayı amaçlamaktadır. Bunu akılda tutarak, TWAILR kendisine paralel bir basılı yayın olmaksızın tamamen çevrimiçi bir içerik olacak ve abonelik gerektirmeden herkes için erişilebilir olarak kalacaktır. TWAILR, herkesi temsil eden, hesap verebilir ve hiyerarşik olmayan bir organizasyon yapısını amaçlar. Editoryal ekibimiz, cinsiyet ve coğrafi bölgelerin geniş ölçüde temsil edilmesi  ilkesi dikkate alınarak, ağdaki kişiler arasından periyodik olarak değişimler yapılarak oluşturulacaktır. TWAILR İngilizce bir neşriyat olarak başlarken, platformun tam olarak oturması ile birlikte önümüzdeki yıllarda diğer dillere de çeşitlenmeyi umuyor.

Uluslararası hukuk, doğası gereği yenilikçi ve ilerici bir disiplin değildir.2 İktidar için kullanışlı olduğunu ve son derece muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu kanıtlamış ve güncel problemlerle mücadele etmekte de zorlanmıştır. Yoksulluk ve eşitsizlikten göç ve çevresel yıkıma, insan hakları ve insancıllıktan ekonomik kalkınma ve kaynakların yeniden paylaşımına kadar, uluslararası hukukçuların karşılaştığı zorluklar acil olarak müdahale edilmesi gereken bir haldedir ve bu zorluklar katlanarak çoğalmaktadır. Uluslararası hukukçuların geçmişte denedikleri yollar bu sorunları hafifletmeye yardımcı olmadı. Aksine, birçok yönden bu sorunlara disiplinimiz neden oldu. Disiplin; cinsiyet, ırk, sınıf ve diğer farklılık ve dışlama bahaneleri doğrultusunda uzun süredir devam edegelen açık ve gizli önyargılar nedeniyle bugüne kadar marjinalleştirilen sesleri içeriyorsa, dönüşüm ve yenilikçi tepkiler daha olasıdır. TWAILR, Küresel Güney’in, yani dünyanın büyük bir bölümünün duyarlılıkları ile ve onlarla birlikte düşünerek uluslararası hukuka daha kapsayıcı, yaratıcı ve üretken bir şekilde katılımı teşvik etmeye kararlıdır. Ana akım uluslararası hukuk, dünyanın çoğunu susturarak veya kenara iterek, ne insan deneyiminin çeşitliliğini ne de kimliklerimizin melez doğasını yansıttı. Uluslararası hukuk tarihinin büyük bölümünde, Küresel Güney ağırlıklı olarak askeri, ekonomik, politik, kültürel ve ahlaki disiplinin alıcısı konumunda görülmüştür. TWAILR, disipliner geleceğimizi şekillendirme konusunda ve karşılaştığımız kolektif zorluklar karşısında  daha adil, daha köklü ve daha duyarlı olan bir uluslararası hukuk için bilgi üretilmesine yönelik çabalar içinde Üçüncü Dünya düşüncesinin daha fazla güçlendirilmesini teşvik eder.


  1. Usha Natarajan, John Reynolds, Amar Bhatia and Sujith Xavier, ‘TWAIL: On Praxis and the Intellectual’ (2016) 37:11 Third World Quarterly 1946.
  2. See for example John Linarelli, Margot Salomon and M. Sornarajah, The Misery of International Law (Oxford University Press, 2018); Anne Orford, ‘Scientific Reason and the Discipline of International Law’ (2014) 25 European Journal of International Law 369; Hilary Charlesworth, ‘International Law: A Discipline of Crisis’ (2002) 65 The Modern Law Review 377.