Uluslararası Hukuka Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL; ‘Third World Approaches to International Law’ ifadesinin kısaltması), geniş anlamıyla Küresel Güney ile ilgili meselelerle ilgilenen uluslararası hukuk ve uluslararası politika uzmanlarını ve uygulayıcılarını kapsayan bir harekettir.